Regały magazynowe

regały magazynowe

Najważniejszym aspektem zarządzania magazynem jest wydajność. W nowoczesnym magazynie można to osiągnąć dzięki zastosowaniu regałów magazynowych do składowania produktów zgodnie z ich numerami inwentaryzacyjnymi. Regały … Czytaj dalej

Badania penetracyjne spoin PT

badania penetracyjne pt spoin

Badanie penetracyjne z zastosowaniem ciekłego penetranta (PT) jest stosowane do wykrywania wad powierzchniowych odlewów, kucia i spawania, takich jak pęknięcia włoskowate, porowatość powierzchni, nieszczelności w … Czytaj dalej

Stal S690QL i blacha S960QL

s690ql stal s960ql

Stal S690QL jest powszechnie stosowana tam, gdzie wymagana jest wyższa wytrzymałość, np. na elementy mostów o dużej rozpiętości, elementy nośne w budynkach wysokich, konstrukcje morskie. … Czytaj dalej